Kalendarium 2016

PROGRAM FÖR 2016

Senaste uppdatering 160914

13/1                  Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

30/1                  Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

12/2                  Förberedelser av fältkok till AleInvite. Start kl 18:00.

13/2                  Evenemanget AleInvite i Alebacken. Internationell Snowboard Tävling. Matlagning.

14/2                  Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

28/2                 Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

19/3                  Årsmöte kl 14:00 i Hemvärnsgården

2/4                    Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

15/4                  Besök till Muséet kl 11:00.

30/4                 Arbetsdag samt genomgång inför Alekåsan kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

1/5                    Vårmarknad i Älvängen kl 11:00. Matlagning och försäljning.

5/5                    Kilanda Marknad. Matlagning och försäljning.

7/5                    kl. 08:00 Alekåsan. Arrangör Skepplanda Hemvärn-och Kulturförening.

21/5                 Skepplandadagen Marknad. Matlagning och försäljning.

28/5                 Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

6/6                   Nationaldagsloppet i Kviberg. Cykel – Skyttepluton.
Tidstema: Beredskapstiden. Uppvisning för publik. (Inställt)

6/6                   Nationaldagsfirande i Prästalund, Starrkärr. Fantåg. Samling 13:00 vid kyrkan.

26/6                 Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

2/7-3/7            Fortets Dag i Årjäng. Tidstema: Beredskapstiden.
Uppvisning för publik. Försvar av Fort 118. (Inställt)

8/7-11/7           Östersunds Teknikland samt Jamtli. Tidstema: Kalla Krigen.
Uppvisning för publik.

31/7-6/8            Gränna Amphib 2016 Amfibefordonsträff. Tidstema: Kalla Kriget. Uppvisning för publik.
Matlagning och försäljning. ”Program”

13/8-14/8          Museibanans dag Anten-Gräfsnäs Järnväg Tidstema: Beredskapstid. Uppvisning för publik.  Matlagning och försäljning.

27/8-28/8       Hundutställning i Backamo. Matlagning, ljud och vakthållning.

27/8                 Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

2/9-4/9           Bondens Dag i Backamo. Matlagning, ljud, sjukvård och vakthållning.

17/9-18/9        Tångamässan. Sveriges Hembygdsförbund firar 100-års jubileum på Tånga Hed. Uppvisning för publik av våra samling. Kokvagn, lastbil, motorcyklar mm.

30/9-2/10       MC-Veteranträff. Matlagning, ljud och sjukvård. Samt festarrangör på kvällen.

20/10               Flygmonumentet i Anten.

22/10-23/10   Brattforsheden. Tidstema: Beredskapstiden. Uppvisning för publik.

29/10                Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

26/11                 Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

2/12                 Vesper i Skepplanda Kyrka. Därefter fika i HV-gården. (Ändrad datum)

4/12                   Älvängens Julmarknad kl. 11:00-15:00 . Matlagning och försäljning.

10/12                 Besök av Ale Lucia samt julbord i Hemvärnsgården kl. 18:00.
Därefter musik och dans.