Kalendarium 2017

PROGRAM FÖR 2017

Uppdaterad 171203

21/1                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

28/1                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

3-4/2                    Demontering av plåtgarage

 

18/3                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

25/3                      Årsmöte kl 14:00 i Hemvärnsgården.

 

23/4                      Tågsläpp hos Munkedals Järnväg.

 

29/4                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

1/5                         Vårmarknad i Älvängen kl 11:00. Matlagning och försäljning.

 

6/5                        Arbetslivsmuseernas Dag i Tidaholm.

 

25/5                      Kilanda Marknad. Matlagning och försäljning.

 

27/5                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

6/6                        Nationaldagsfirande i Prästalund, Starrkärr. Fantåg. Samling 13:00 vid kyrkan.

 

10-11/6                Barnens Flyghelg på Aeroseum. Matlagning och försäljning.

 

1/7                        Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

1/7-2/7                Fortets Dag i Årjäng. Tidstema: Beredskapstiden. (SHKF deltar ej detta året!)

 

7/7-10/7              Östersunds Teknikland samt Jamtli. Tidstema: Kalla Krigen.

Uppvisning för publik.

 

22/7                   Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 ”Fixa bussen inför besiktning”. Fika och lunch ingår.

 

27/7-29/7            Indian International Rally

Matlagning och försäljning.

 

8/8                       Besök på Höljebacka Brandmuseum. Samling kl: 17:00 för gemensam avfärd.

 

19/8                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 ”Arbete med bussen”. Fika och lunch ingår.

 

26/8-27/8            Museibanans dag Anten-Gräfsnäs Järnväg Tidstema: Beredskapstid.

Uppvisning för publik.  Matlagning och försäljning.

 

26/8-27/8            Hundutställning i Backamo. Matlagning, ljud och vakthållning. (SHKF deltar ej detta året!)

 

1/9-3/9                Bondens Dag i Backamo. Matlagning, ljud, sjukvård och vakthållning. (SHKF deltar ej detta året!)

 

7/10-8/10            MC-Veteranträff i Backamo. Matlagning, ljud och sjukvård. Samt festarrangör på kvällen.

 

20/10                   Flygmonumentet i Anten.

 

28/10                   Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

25/11                   Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

1/12                      Vesper i Skepplanda Kyrka. Därefter fika i HV-gården.

 

2/12                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

 

3/12                     Tomtetåget hos Munkedals Järnväg.

 

10/12                   Älvängens Julmarknad kl. 11:00-15:00 . Matlagning och försäljning.

 

16/12                    Besök av Ale Lucia samt julbord i Hemvärnsgården kl. 18:00.

Därefter musik och dans.