RAPTB915

RAPTB915

RAPTB915 även populärt kallad för ”Suggan” har tillförts vår fordonssamling.

Nu väntar restaurering för att återfå sin forna ”glans”.

RAPTB915 tvättas

 

En liten film från när Suggan väcktes till liv igen.