Alekåsan 2021!

Då pandemin ännu inte släppt sitt grepp om oss alla så har beslutet fattats att inte genomföra Alekåsan 2021.
Anledningen är att det inte går att starta förberedelserna under rådande läge.
Bara att hitta ett lämpligt datum för inbjudan är omöjligt då de föreningar och sällskap som skall få inbjudan inte kan meddela vilka datum som vi bör undvika.
Dessutom så kan vi bara spekulera om när vaccinationsprogrammet fått önskad effekt.
Därför tar vi det säkra före det osäkra och satsar på 2022 istället.

Väl mött då!