ALEKÅSAN INSTÄLLD!

Då osäkerheten kring kring virusläget kvarstår, så har vi beslutat att ställa in Alekåsan 2020.