Årsmöte på gång!

Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening

Kallar till årsmöte

Tid: 10 mars kl 14:00

Plats: Föreningslokalen Skepplanda

Sedvanliga årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse
Kassarapport, Revisionsberättelse
erhålles vid mötet.