LOCKDOWN på Hemvärnsgården.

På grund av läget med COVID-19 och de restriktioner på max 8 personer som nu gäller så har vi beslutat att stänga ner fram till årsskiftet då ett nytt beslut kan fattas.

Så kort sagt alla tisdagsträffar och arbetsdagar är inställda för resten av året.