Uppdatering om Föreningens öppethållande.

Då läget med Covid-19 inte har förändrats så har styrelsen beslutat att fortsätta att hålla stängt på tisdagkvällar.

Detta beslut gäller tills att Folkhälsomyndighetens riktlinjer förändras. Först när lättnader i mötesrekommendationerna offentliggörs så kommer styrelsen att fatta ett nytt beslut i frågan om öppethållande.