Ingen Alekåsa 2018!

Då Ale kommun har fattat ett beslut om att vi skall flytta alla våra fordon senast siste maj från de lokaler vi utnyttjar nere vid älven, så har vi tvingats ta beslutet att ställa in Alekåsan för 2018 och sikta på 2019 istället.

Vi ser ingen möjlighet att klara av att genomföra både Alekåsan samt att ordna nya lokaler och flytta materiel under våren.

Beklagligt!
Men vi måste vara realistiska i våra åtaganden.