UNDER UPPBYGGNAD!

Muséet är öppet varje helgfri tisdag mellan kl 18:00 – 21:00.

I vår samling har vi:

Uniformer

Uniformer

Fordon park

Fordon

Ra146

Kommunikationsutrustning

 

förläggning och tillhörande material