Uniform från Frivillig under Vinterkriget

Uniform från frivillig vid Finska Vinterkriget.

Carl Gunnar Eugen Josefson

Född 1902-02-25

Vpl 782 28/22 Josefson, I17 Uddevalla

År 1940 förlänades Gunnar med en
frihetsmedalj av självaste Fältmarskalken
Mannerheim efter Finska Vinterkriget.
Gunnar hade ingått i en frivilligpluton
förlagd till ett kulsprutenäste på det Karelska Näset.

Senare 1940 blev han inkallad till Svenska
Armén. Gunnar var då redan en erfaren
infanterist.

 

Vi tackar Gunnars anhöriga för att vi får låna hans tillhörigheter till vår utställning