Tillbyggnad av hemvärnsgården.

Nyligen så restes taket på den nya tillbyggnaden.

Som sig bör så hölls en taklagsfest och en cermoni där byggnaden döptes.
”Hangaren” är numera namnet på byggnaden.

Den har tillkommit för att vi skall kunna få tak över vissa av våra fordon och kontainrar.

Se bilder från bygget.

Hangaren 03
Takstolarna är på plats.

Hangaren 04
Takplåt lägges.

Hangaren 01?????????????
Alla arbetsplatser kräver en arbetsledare som ser till att ingen latar sig.
(Om man inte heter Sigge och är en hund.)

 

?????????????         ?????????????
Dopcermoni med en ölflaska genomfördes av vår ordförande Åke Larsson.

Arbetet fortsätter och mer saker kommer på plats.

Hangaren 08        Hangaren 09

Röd färg börjar pryda utsidan.

Hangaren 11