Kalendarium 2018

PROGRAM FÖR 2018

Uppdaterad 181122

7/1                        10:00 Möte inför flytt av fordon och övrigt material från lokalen nere vid älven. Undersökning av alternativa platser.

27/1                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

24/2                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

3/3                        Materialdag på Aeroseum.

10/3                      Årsmöte kl 14:00 i Hemvärnsgården.

24/3                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

5/4                        Besök av Hemvärnets Veteranförening. Visning av museum och servering av Ärtsoppa och Pannkakor.

28/4                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

Älvängens Vårmarknad. Matlagning och servering.

10/5                      Kilanda marknad. Matlagning och servering.

26/5                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

6/6                        Nationaldagsfirande i Prästalund. Fantåg från Starrkärrs kyrka.

9-10/6                  Barnens flyghelg och Helimeet på Aeroseum. Matlagning och servering.

30/6                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

28/7                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

18-19/8                OCR Backamo (Military Fitness). Matlagning och servering.

25-26/8               Museibanans dag. Anten Gräfsnäs Järnväg.

1/9                        Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

29/9                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

6-8/10                  MC-veteranträff på Backamo. Matlagning och servering.

27/10                   Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

1/12                      Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår. (datum ändrad)

9/12                      Älvängens Julmarknad. Matlagning och servering. (datum ändrad)

15/12                    Julbord i Hemvärnsgården kl. 18:00.


Vad gjorde vi?

2017

2016

2015