Föreningen förfogar över ett antal fordon.
Meningen med dessa är att de skall vara körbara och helst i ett korrekt utförande.
Vi har allt från trampcyklar till motorcyklar, traktor, terrängbilar, lastbilar och bandvagnar.

Fordon1

KP-bil

Fordon2

LTGB 934

RAPTB915 tvättas

RAPTGB 915

Motorcyklar

Motorcyklar

Cermoni

Cyklar

BV202

BV202