Adventsvesper 2017 Fredag 1/12 kl. 18:30

Adventsvesper 2017

Fredag 1/12 2017 kl. 18:30

Skepplanda kyrka

Ni inbjudes härmed att delta i 2017 års adventsvesper i Skepplanda kyrka.

Efter gudstjänsten kommer kaffe med dopp att serveras i Skepplanda Hemvärns- & Kulturförenings föreningslokal Vadbacka Övre 300.

Då det varit tal om att lägga ner Vespern p.g.a. för lågt deltagarantal hoppas vi på stor uppslutning så att vi kan behålla denna tradition.

Bjud därför gärna med familj, släkt och vänner att delta i Vespern.

Alltså start 1/12 kl 18:30 med klockringning följt av fantågets intågande i kyrkan.

Välkomna hälsar

Skepplanda Hemvärns- & Kulturförening genom

Ordf. Åke Larsson tel 0739-985211