Alekåsan är på gång igen!

Efter att av olika skäl ha tvingats ställa in Alekåsan 2 år i rad.
Så har vi nu beslutat att vi kör den 18:e Maj 2019.
Läs mer under rubriken Alekåsan.