Flytt av fordon och material från lokalen vid älven

Då Ale kommun har fattat ett beslut om att vi skall flytta alla våra fordon senast siste maj från de lokaler vi utnyttjar nere vid älven, så har vi mycket att göra.

Det är långt ifrån allt som går för egen maskin.

En av våra unga medlemmar har tagit lite foton när vi flyttar en lastbil.

Då vi drar den med Traktor och dragstång så går det inte så fort.

Det bildades lite köer längs vägen.

Men det börjar att bli klart med att tömma lokaliteten.
Nästa knut att lösa är den framtida förvaringen.

Men än så länge vill vi framföra ett tack till alla som varit med och gjort tömningen av Bengt Bengtssons gamla lokal möjlig.