Kalendarium 2019

PROGRAM FÖR 2019

Uppdaterad 191007

2/2                       Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

23/2                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

23/3                     Årsmöte kl 14:00 i Hemvärnsgården.

27/4                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

1/5                        Älvängens Vårmarknad. Matlagning och servering.

11/5                      NAV´s utställning vid Volvomuseet i Arendal.

18/5                      Alekåsan. Behov av funktionärer finnes.

1/5                        Älvängens Vårmarknad. Matlagning och servering.

30/5                      Kilanda marknad. Matlagning och servering.

6/6                        Nationaldagsfirande i Prästalund. Fantåg från Starrkärrs kyrka.

15-16/6                Barnens flyghelg på Aeroseum.

27/7                     Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

24-25/8                Museebanans dag Anten-Gräfsnäs Järnväg

5-6/10                  MC-Veteranträff på Backamo. (Matlagning och servering)

20/10                   Uppvisning vid flygmonumentets 75-års högtidlighållande

30/11                  Arbetsdag kl. 09:00 – 14:00 Fika och lunch ingår.

8/12                     Älvängens Julmarknad

14/12                   Julbord på HV-gården. (Inbjudan skickas ut)


Vad gjorde vi?

2018

2017

2016

2015